Barndom/childhood

Min barndom var i Gislinge, sammen med min mor og far indtil jeg blev 12 år. Jeg boede i et gammelt ombygget kantine/kontor bygning der hørte til et gammelt bryggeri. Jeg boede sammen med min far, som blev alenefar. Min mor flyttede til Holbæk sammen med en ny mand. De var sammen i 4 år. De var stadig gode venner omkring mig. Besøgte hende så tit jeg ville.

Jeg havde et godt liv, som barn derhjemme. Havde få gode venner udenfor skolen og et par enkelte venner i skolen. Jeg brugte meget tid på at passe lærernes/naboernes børn, læse bøger, lege med venner og hjælpe min far i haven. Vi havde enkelte plejebørn i familiepleje, da min mor boede hos os. 

Mit liv i skolen var ikke altid godt, da jeg blev moppet. Men fik nogenlunde karekterer. Da jeg nåede 9. klasse skulle jeg så finde udaf hvad jeg så skulle. Tog afsted på efterskole i Haslev og var der i 2 år.


 

My childhood was in Gislinge with my mum and dad untill I was 12 years old. I lived in an old office/cantina building to an old brewery. I lived alone with my dad, so he was singledad. My mom moved to Holbæk with a new boyfriend. They were together in 4 years. They were still good friends about me. I could visit her anytime.

I had a good life as kid at home. Had few friends in school and outside. I used a lot of time to babysit teachers/neighboors kids, read books, play with my friends and help my dad in garden. We had some kids in fostercare when my mums lived with us.

My life in school wasnt allways good, i got bullied. I got good grades. When I had to go out off school I had to find out what i want. I go to an school in Haslev for 2 years.

Ungdom/youth

Efter efterskolen i Haslev hvor jeg gik i de to år, der var jeg i tvivl om hvad jeg ville med mit liv og hvilken retning jeg ville med job og uddannelse. Prøvede en hel masse, men det første var på Samsø folkehøjskole, hvor jeg var på teaterlinjen. Prøvede at komme udaf min generthed. Cool

Flyttede til Holbæk sammen med min daværende kæreste, da jeg var 19 og vi var sammen i 17 måneder.Hjerte

Jeg skulle videre med mit liv, blev boende i lejligheden, hvor vi boede sammen. Jeg ville lave noget med mad, var min plan. Så jeg startede på Sorø Husholdningsskole, men måtte stoppe på grund af min mor døde. Derefter kom jeg på Roskilde Slagteriskole. Jeg fandt udaf at pga min højde var det ikke lige det bedste at blive noget med køkken. Knust hjerte

Hvad så? Kom i aktivering i en Fritidsordning i Holbæk. Ville så blive pædagog, så startede på Voksenundervisnings center(VUC), men måtte droppe ud pga mit helbred. Kom på Holbæk Handelskole og Aof-kursus. Jeg var flyttet fra lejligheden, jeg havde med eksen til en ungdomsbolig.Smiler

Der var jeg så gået hen og kørt træt i at stoppe, pga mit helbred og mulighederne, som 23-årig. 

Jeg havde en god snak med min kommune om hvad vi kunne gøre. Jeg startede i skole på Vesterbro Sahva Håndværkerskole. Der var jeg i 4 måneder, med skiftende kurser i en uge optiker/skomager/kontor og tilskærer. Blev der i 2 måneder, som tilskærer.Smiler stort

 Jeg smed håndklædet i ringen og måtte blive pensionist. På det tidspunkt var det begyndt at gå ned af bakke med mit helbred pga hørelsen og min ryg. Havde min pension og et skånejob i et medborgerhus i Holbæk på 15 timer. Det havde jeg et års tid og så lukkede de desværre. Ved siden af gik jeg til tegnekursursus en gang om ugen på Brunhøjskolen..Pga jeg ikke var under uddannelse, fik jeg en 1,5 værelses lejlighed i et bolig kompleks, der hed Ladegårdsparken, Der boede jeg i 11 år.

Havde skiftende kærester i perioder og hyggede mig tit med venner i byen. Dog ikke så meget med druk kun danseri/høre musik. Drak jeg var det kun lidt..Cool

Flyttede i et andet boligkompleks i en 2 værelses, der hed Vang kvarteret. Der boede jeg i 5 år. Bor nu i Holbæk centrum på 10. år.

Jeg har siden dengang ikke haft noget fast arbejde med løn, men har været i flere genbrugsbutikker. Har 20 ugers aftenskole onsdag aften hvor jeg er kreativ, Mandag arbejder jeg på en hjemmeside/facebookside i 2 timer uden løn. Udover det har jeg en masse hobby arbejder jeg laver herhjemme.Cool


 

After the school in Haslev I was in 2 years. I was in doubt of what I should do with my life and what direktion with education. Tried a lot of different things such as kitchen, office and kindergarten, allso a lot of curses.Smiler

Moved to Holbæk when i was 19 with my boyfriend at that time, after we spilt up I still lived in the apartment.HjerteKnust hjerte

I tried different things and different shools, because of me height and hearing it was a problem. My mum passed away when i was in one of the shools.

I talk with my contactperson who has my case at the commity office. I get pension from the state when i was 24 years old. I had a job with my pension but only 15 hours a week. Besides I had a drawing class as student.

I had different boyfriends in periods and have fun with my friends in disko, but i dont drink that much. Only dancing/music.Vild

I moved 3 times. from 1 room, to 1,5 room and 2 room. Now i have 2 rooms apartment in Holbæk city for 10 years.

I havent had a regular job since then, but i had worked in different secondhand stores. I work with a homesite. Going too school 20 weeks coourse in wednesday evening. And work at a website/facebook i 2 hours mondays.